Pod pojmom revizije trafo-stanice podrazumevaju se svi poslovi kojima se ostvaruje bezbednost, pouzdanost i pravilno funkcionisanje postrojenja.

Osnovni zadatak revizije (dijagnostike) trafo-stanica je sprečavanje nastanka kvarova. To se postiže stručnim nalazom u kojem se opisuje stanje opreme.

Energetski transformatori predstavljaju relativno pouzdanu opremu. Međutim, komercijalne štete koje mogu nastati zbog kvara su izrazito velike i radi se o iznosu od
približno 9000 dolara po 1 MVA snage transformatora. Ulaganje u preventivno održavanje trafo-stanica se uvek višestruko isplati.

Revizija trafo-stanice se sastoji iz kontrolnog pregleda i kontrolnog merenja.

Kontrolni pregledi obuhvataju:

 • Vizuelni pregled opšteg stanja transformatora
 • Kontrola celokupne opreme transformatora
 • Provera ispravnosti svih spojeva
 • Kontrola alata i zaštitnih sredstava
 • Kontrola opreme za protivpožarnu zaštitu

Osim pregleda samog transformatora vrši se i pregled kompletne opreme u tafo stanici: dovodno polje, kompenzacija reaktivne energije, automatika, relejna zaštita, prekidači snage, rastavljači, sabirnice, izolatori, odvodnici prenapona, dizel-električni agregat,…

Kontrolna merenja obuhvataju:

 • Merenje otpora izolovanosti namotaja transformatora
 • Merenje prelazne otpornosti spojeva
 • Merenje uzemljenja
 • Laboratorijska analiza ulja
 • Laboratorijska analiza sredstava za zaštitu
 • Termovizijsko snimanje

Kako se najveći deo revizije obavlja kada je isključen transformator obavezno se uradi i čišćenje kompletne opreme.