Vršimo uslugu merenja energetske mreže na niskonanaponskoj strani:

  • Linijske i nulte struje
  • Faktora snage
  • Aktivne i ukupne snage
  • Reaktivne snage
  • Frekvencije
  • Harmonika (strujnih i naponskih)
  • Graničnih vrednosti
  • Sinusnih i faznih dijagrama

Sva merenje možemo da vršimo trenutno kao i kontinualno za određeni vremenski period. Merenja se najčešće vrše u svrhu određivanja kompenzacije reaktivne energije kao i utvrđivanja kvaliteta električne energije.

Snimanje parametara mreže u školi