Svi radovi se obavljaju u skladu sa:

  1. Tehničkim preporukama - obim i učestanost radova na održavanju elektroenergetskih objekata - koju je izdala EPS - direkcija za distribuciju električne energije, Beograd, Vojvode Stepe 412
  2. Pravilnikom o tehničkim normativima za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja i vodova (Sl. list SRJ br. 41/93).
  3. Pravilnikom o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000V (Sl. list SFRJ br. 4/74) i ostalih važećih pravilnika, standarda i propisa.

Radovi na reviziji transformatorske stanice:

Detaljni pregled građevinskog dela transformatorske stanice: poda, spoljašnih i unutrašnjih zidova, krova, oluka, slivnika, vrata, prozora, brava, šarki, otvora za ventilaciju, kablovskih kanala,opšte čistoće, temelja (naprsline i krunjenje betona, ulegnuće zemljišta isl.), zaštite od korozije, oznaka i upozorenja, pregled deformisanosti i mehaničkih ispravnosti limova i gvozdenih konstrukcija (za LTS), unutrašnjosti, okolnog prostora, čišćenje prostorija transformatorske stanice i svih delova opreme u njoj;

Energetskih transformatora:

Pregled mehaničke ispravnosti i čistoće kotla, konzervatora i ostalih delova transformstora, pregled svih zaptivnih mesta i slavina, pregled čistoće i mehaničke ispravnosti izolatora, pregled zaštite od korozije, pregled natpisnih tablica i oznaka, provera učvršćenja transformatora, provera zaštitnih iskrišta na uvodnim izolatorima, pregled stanja dehidratatora u sušaču vazduha, provera nivoa ulja nivoa ulja u konzervatoru, ispitivanje trafo ulja, provera stanja spojeva i priključaka, provera funkcionalnosti zaštitnih uređaja sa pripadajućim strujnim krugovima, pregled jezgra i namotaja tansformatora, ispitivanje otpora izolacije, pritezanje zavrtnjeva na mestima zaptivača i kontakata na provodnim izolatorima i na uzemljenjima, dolivanje ulja u transformator po potrebi , čišćenje, potrebna podešavanja i ispuštanje kondenzovane vode;

Razvodno polje trafo-stanice

Prekidač:

Pregled nivoa ulja, pritiska gasa, vakuma ili drugog medijuma, pregled zaptivnih mesta, pregled čistoće, mehaničke ispravnosti i učvršćenja izolatora, pregled pregled natpisnih tablica i oznaka, pregled zaštite od korozije, provera stanja i kontaktnih i priključnih mesta, provera priključka za uzemljenje, provera pričvršćenja za konstrukciju, provera pogonskih mehanizama, čišćenje i potrebna podešavanja;

Rastavljač i sklopke - rastavljači:

Pregled čistoće i mehaničke ispravnosti izolatora, pregled zaštite od korozije, provera mehanizma za uključenje i isključenje, provera učvršćenja na konstrukciju ćelije, provera priključka na uzemljenje, provera kontakata, priključaka i priključnog materijala, merenje otpora izolacije, merenje prelaznog otpora glavnih kontakata, merenje otpora kalema, čišćenje i potrebna podešavanja;

Sabirnice i izolatori:

Pregled mehaničke ispravnosti čistoće potpornih i provodnih izolatora, pregled i mehaničke ispravnosti i čistoće sabirnica, pregled obeležavanja sabirnica (oznake i boje), provera spojnih i priključnih mesta, čišćenje i potrebna podešavanja.

Odvodnici prenapona:

Pregled mehaničke ispravnosti i čistoće odvodnika prenapona, pregled noseće konstrukcije i provera učvršćenosti odvodnika prenapona za konstrukciju, pregled zaštite od korozije, pregled mrežnog odvajača, provera stanja spojeva na fazi i uzemljivaču, čišćenje i potrebna podešavanja.

Visokonaponski osigurači:

Pregled mehaničke ispravnosti i čistoće konstrukcije koja nosi osigurače, provera strujnih spojeva i spojeva sa uzemljenjem, čišćenje i potrebna podešavanja.

Razvod niskog napona - razvodna tabla:

Pregled mehaničke ispravnosti i čistoće sabirnica i potpornih izolatora, pregled osigurača (podnožja i umetaka), provera zaštite od korozije, provera pomoćnih relea, provera mernih transformatora i istrumenata, provera spojnih priključaka, provera funkcionalnosti, čišćenje i potrebna podešavanja;

Uzemljenje TS:

Pregled spojeva i priključka na uzemljenje i metalne mase, pregled mernih spojeva, pregled nosača i obujmica zemljovoda, pregled mehaničke zaštite zemljovoda, pregled zaštite od korozije, provera otpornosti rasprostiranja sistema uzemljenja (merenja otpora uzemljenja trafostanica);

Termičko ispitivanje:

  • Provera temperature kontakata i elemenata opreme pri opterećenju – naponskom stanju.
  • Popravka električnog osvetljenja u trafostanici sa zamenom sijalica i neonki.
  • Kompletno čišćenje trafo-stanice i opreme u trafo-stanici.