Zakonski okvir

Dobijeni rezulteti kontrolisanja, zaštite automatskim isključenjem napajanja, efikasnosti zaštite od direktnog i indirektnog dodira, otpornosti izolacije instalacije, otpora uzemljenja i neprekidnosti zaštitnog provodnika za izjednačavanje potencijala, ZADOVOLJAVAJU u smislu PRAVILNIKA O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE NISKOG NAPONA ( Sl. list SFRJ br. 53/88 i Sl. list SRJ br. 28/95.) članovi 189 do 198, kao i standarda SRPS HD 60364-6:2017. Električne instalacije niskog napona - Deo 6: Verifikacija.

Merenje solarnih elektrana i metoda „Tesla Sistemi“

Provera uslova zaštite, ispitivanje uzemljenja, otpornosti izolacije i neprekidnosti zaštitnog provodnika za izjednačavanje potencijala izvodi se u skladu sa PRAVILNIKOM O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE NISKOG NAPONA (Sl. list SFRJ br. 53/88 i Sl. list SRJ br. 28/95.) član 189. do 198. Pregled i ispitivanje električnih instalacija su urađeni na osnovu člana 195 PRAVILNIKA i u skladu sa   zahtevima standarda SRPS IEC 60364-6, tačka 61.3.3.   Sam postupak kontrolisanja električnih instalacija je urađen na bazi i u skladu sa UP.TSS-08 – Uputstvom za kontrolisanje električnih instalacija niskog napona, preduzeća “Tesla sistemi” d.o.o.

 • sertifikat
  Sertifikat
 • sertifikovani-za
  Sertifikovani za

Naše Reference

TOYO TIRES – 7,2MW

Solarna elektrana „TOYO TIRES TAIYO POWER PLANT“ se sastoji od fotonaponskih panela, svaki snage 655W. Ukupna aktivna snaga koju proizvode INVERTORI iznosi 7,2 MW.

Vršeno je merenje i ispitivanje:

 • 72 Invertora snage 100kW
 • 72 DC ormana
 • 72 AC ormana
 • 7 trafo stranica 20/0.4kV, snage 1000KVA
traka-solarnih-panela
Toyo-Tires
Tera-Steel
TeraSteel

TERA STEEL – 1MW

Solarna elektrana „TERA STEEL“ sadrži 3024 fotonaponska panela, svaki snage >375 Wp, koji su montirani na kosom krovu.

Vršeno je merenje i ispitivanje:

 • 9 Invertora
 • 9 DC ormana
 • 9 AC ormana

Baninini – 600kW

Solarna elektrana „BANINI 2“ sadrži 1062 fotonaponskih panela, svaki snage >660 Wp, proizvođača „Canadian Solar“, a koji su montirani na zemlji.

Vršeno je merenje i ispitivanje:

 • 30 Invertora, svaki snage 20 kW
Banini
Don-Don
DonDon

Don Don – 120kW

Na objektu su izvedene nove klasične elektroenergetske instalacije niskog napona, koje služe za priključenje 3 invertora fotonaponskih modula - solarne elektrane (120 kW) na postojeće unutrašnje električne NN instalacije objekta.

Vršeno je merenje i ispitivanje:

 • 3 Invertora
 • 3 DC ormana
 • 3 AC ormana

300+ Individualnih domaćinstava

Proizvodnja struje putem solarne energije, zbog svoje isplativosti, za obična domaćinstva postaje sve češća.

Vreme isplativosti ovakve solarne elektrane za individualna domaćinstva je period od 5 do 6 godina, u zavisnosti od potrošnje.

Naš tim je izveo merenje za preko 300 individualnih domaćinstva malih obima, snage od 5kW do 10kW.

Za kontrolni pregled SE individualnih domaćinstva, koji se najčešće sastoji od ispitivanja:

 • ispravnosti zaštitnog provodnika, glavnog i dodatog provodnika za izjednačenje potencijala
 • ispravnosti otpornosti izolacije električne instalacije
 • ispravnosti impedance-otpornosti zaštitnog uzemljenja,

EPS (Elektroprivreda Srbije) zahteva i da se, prilikom tih ispitivanja, proveri naispravnost postojeće električne NN instalacije na objektu.

Često postavljena pitanja

Da li je neophodno uraditi atestiranje solarne elektrane?

Da bi solarna elektrana regularno ušla u sistem elektroprivrede Srbije (u Elektromrežu) pre njenog puštanja u rad mora biti kontrolno pregledana, u smislu da li je njena NN instalacija u skladu sa Standardima i Zakonskom regulativom Republike Srbije. Rezultat takvog merenja solarne elektrane je dokument koga nazivamo STRUČNI IZVEŠTAJ - ATEST, koji potvrđuje da je solarna elektrana izgrađena u skladu sa standardima i zakonskom regulativom Republike Srbije i kao takva se može priključiti na distributivnu mrežu.

Koje je vreme isplativosti ulaganja u solarnu energiju?

Za individualna domaćinstva period je od 5 do 6 godina, u zavisnosti od potrošnje.

Koliki je rok trajanja solarnih panela?

U ovom trenutku razvoja tehnologije, izrade fotopanela (sa monokristalima), vek trajanja panela je 15 godina.

Koliko često je neophodno vršiti merenje solarne elektrane?

Firme moraju vršiti merenje svoje solarne elektrane jedanput u dve godine. Merenje za individualna domaćinstva, nakon njihovog prvog merenja i atestiranja, više nije neophodno. Dodatna merenja za individualna domaćinstva vrše se samo ukoliko korisnik to želi.

Zakonska regulativa

 • Zakon o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS",  111/2009-25, 20/2015-13, 87/2018-3 (dr. zakon), 87/2018-41, 87/2018-50  - dr. zakon*),
 • Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 - dr. zakon)*
 • Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona ("Sl. list SFRJ", br. 53/88 i 54/88 - ispr. i "Sl. list SRJ", br. 28/95)
 • Pravilnik o opštim merama zaštite na radu od opasnog dejstva električne struje u objektima namenjenim za rad, radnim prostorijama i na radilištima („Službeni glasnik SRS”, broj 21/89)*.
 • Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja („Sl. list SRJ” broj 11/96)*.
 • Pravilnik o bezbednosti mašina ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)*

Standardi

 • SRPS HD 193 S2:2011. Opsezi napona za električne instalacije zgrada*
 • SRPS HD 308 S2:2012. Identifikacija žila u kablovima i savitljivim kablovima*.
 • Grupa standarda SRPS EN 60269-1:2008. Niskonaponski osigurači - Deo 1*.
 • Grupa standarda SRPS HD 60269-2:2014. Niskonaponski osigurači - Deo 2*.
 • Grupa standarda SRPS HD 60269-3:2012. Niskonaponski osigurači - Deo 3*.
 • Grupa standarda SRPS EN 60269-4:2011. Niskonaponski osigurači - Deo 4*.
 • Grupa standarda SRPS EN 60269-6:2012. Niskonaponski osigurači - Deo 6*.
 • SRPS HD 60364-1:2012. Električne instalacije niskog napona - Deo 1: Osnovni principi, ocena opštih karakteristika, definicije*.
 • SRPS HD 60364-4-41:2012: Električne instalacije niskog napona - Deo 4-41: Zaštita radi ostvarivanja bezbednosti – Zaštita od električnog udara*.
 • SRPS HD 60364-6:2017. Električne instalacije niskog napona - Deo 6: Verifikacija.
 • SRPS EN 60529:2011. Stepeni zaštite električne opreme ostvareni pomoću zaštitnih kućišta (IP kôd)*.
 • SRPS EN 61340-4-1:2012. Elektrostatika - Deo 4-1: Standardne metode ispitivanja posebne namene - Elektrostatičke osobine podnih prostirki i postavljenih podova*.