Jedna od delatnosti preduzeća Tesla sistemi d.o.o. je merenje i ispitivanja električnih instalacija sa izdavanjem Stručnih nalaza (Atesta). Sva ispitivanja i merenja se izvode prema važećim zakonima, standardima i propisima (reference možete pogledati ovde).

Ova ispitivanja i merenja mogu da obuhvate sledeće električne instalacije i opremu:

  • otpornost zaštitnog uzemljenja
  • neprekidnost zaštitnog provodnika
  • otpornost izolacije električne instalacije
  • funkconalnost zaštitnih i upravljačkih uređaja
  • gromobransku instalaciju
  • nivo osvetljenja
  • valjanost protivpanične i nužne rasvete
  • odavanje toplote razvodnih ormara i opreme