Termovizijska merenja se sve više primenjuje u mnogim oblastima. Termovizijska snimanja se koriste kao preventivan vid održavanja kompletnih električnih instalacija po objektima, elektroenergetkim postrojenjima itd.

Termovizijskom kamerom se prati emisija infracrvenog zračenja sa površine tela.

Otkrivanjem oblasti sa višom i nižom temperaturom može da se otkrije i locira problem i da se predupredi nastanak kvara.