Opasnost od statičkog elektriciteta nastaje kada se na jednom mestu sakupi ogromno naelektrisanje. Ona se preko varnice prazni i tada može da zapali eksplozivne smeše gasova, pare ili prašine. Osim eksplozije ili požara statički elektricitet može i da prouzrokuje oštećenja osetljivih elektronskih uređaja. Da bi se sprečila pojava varnice, neophodno je sprečiti nagomilavanje elektriciteta, jer je sprečavanje samog njegovog stvaranja skoro nemoguće. Najčešće primenjiva mera je postavljanje antistatik podova, koji su u suštini provodljivi uzemljeni podovi i na taj način imaju mogućnost odvođenja statičkog elektriciteta.

U dokumentima pogledajte Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta. Takođe dat je i standard IEC 1340-4-1 koji definiše standardne ispitne metode.

Pravilnikom je određeno da antistatik pod mora imati prelaznu otpornost manju od 10 6  oma. Pri izradi antistatik poda često imamo slučaj da pod mora da ima i elektroizolacionu osobinu, kao meru zaštite od strujnog udara. U takvim slučajevima se pod izrađuje sa materijalom koji ima otpornost 5*10 4 < R < 106 oma.

Skupljanje statičkog elektriciteta možemo da sprečimo na sledeće načine:

  1. uzemljenjem;
  2. održavanjem odgovarajuće vlage u vazduhu;
  3. jonizacijom vazduha;
  4. antistatičkom preparacijom;
  5. povećanjem provodljivosti loše provodljivih materijala;
  6. odvođenjem statičkog elektriciteta influencom