Merenje gromobranske instalacije

Merenje gromobranske instalacije

Radi očuvanja i potvrđivanja efikasnosti i projektovanih karakteristika gromobranskih instalacija vrši se ispitivanje za vreme i nakon izvođenja i periodično ispitivanje.

Intervali periodičnog ispitivanja zavise od projektovanog nivoa zaštite.

Tesla sistemi su uradili merenje gromobranske instalacije u kompaniji HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd, (ex) Železara Smederevo d.o.o. koja je poznata po proizvodnji čelika, toplo i hladno valjanih proizvoda i belog lima u selu Radinac u blizini Smedereva, u Šapcu i Kučevu.

Comments for this post are closed.