Multifunkcionalni tester struje

Snaga: LR6 × 8
Dimenzije: 136mm x 235mm x 114mm
Težina: 1.350g (uključujući baterije)

Kategorija:

 
Kontinuitet
Izborni zvučni signal daje trenutnu indikaciju kontinuiteta. Sposobnost nulovanja eliminiše otpornost pipalica za testiranje, iz rezultata. Upozorenje na napajano kolo se izvršava pomoću LED-a koji trepere, zvučnog signala i indikacije na ekranu.

Izolacija
Funkcija automatskog pražnjenja osigurava da kolo nije opasno nakon testiranja. Crveni LED daje upozorenje na visoki izlazni napon tokom testiranja. Upozorenje na napajano kolo se izvodi isto kao i kod kontinuiteta, pomoću LED-a koji treperi, zvučnog signala i indikacije na ekranu.

Impedansa petlje
Patentirana tehnologija testiranja empedanse petlje (ATT) slabe struje može da da precizna merenja petlje i brzo testiranje bez okidanja RCD-a. Varijanta jače struje je dostupna za još veću preciznost i još brže rezultate.

PSC/PFC
Potencijalna struja kratkog spoja (PSC) i potencijalna struja greške (PFC) se automatski izračunavaju i prikazuju na ekranu pri automatskom prebacivanju opsega merenja.

RCD
Instrument poseduje funkciju testiranja RCD-a (sklopke) za RCD tip AC (naizmenična struja), RCD tip A (pulsirajuće jednosmerne struje), generalni i selektivni (odloženi). Meri pri 1/2x, 1x ili 5x nominalne RCD struje. Takođe poseduje funkcije testiranja rampe i automatskog testiranja koje prikazuje sve rezultate na jednom ekranu. RCD je prekidački uređaj, dizajniran za prekidanje struje kada rezidualna struja dostigne određenu vrednost.

Uzemljenje
Koristi se klasični metod Volt-Amper merenja sa dve pomoćne pipalice i bez spoljnog napajanja.

Rotacija faza
Ovaj uređaj može da proveri rotaciju faza trofaznih linija sa jasnom indikacijom sekvence, na ekranu.

Napon
Uz to što meri napon, ova funkcija daje i frekvenciju napona koji se testira.

merenja u elektrotehnici

 
Ovaj multifunkcionalni instrument se koristi za merenje:

 • Kontinuiteta
 • Izolacije
 • Impedanse petlje
 • PSC/PFC merenje
 • RCD
 • Uzemljenja
 • Rotacije faza
 • Napona
 • Frekvencije

 

 • Kontinuitet: 20/200/2.000 Ω (automatsko podešavanje opsega)
 • Izolacija: 20/200/2.000 Ω (automatsko podešavanje opsega)
 • Impedansa petlje: 20/200/2.000 Ω (automatsko podešavanje opsega)
 • PSC / PFC: 2000A/20kA (automatsko podešavanje opsega)
 • Uzemljenje: 20/200/2.000 Ω (automatsko podešavanje opsega)
 • Napon: 25 ~ 500V
 • Frekvencija: 45 ~ 65Hz

 

Snaga LR6 × 8
Dimenzije 136mm x 235mm x 114mm
Težina 1.350g (uključujući baterije)
Podržani standardi IEC 61010-1 CAT.Ⅲ 300V(500V L to L) Stepen zagađenja
2 IEC 61010-031, IEC 61557-1,2,3,4,5,6,7,10
IEC 60529(IP40), IEC 61326(EMC)

 
Multifunkcionalni tester struje