Kombinovani instrument za detekciju kiseonika i ugljendioksida

Metod uzimanja uzorka: Difuzija
Radna temperatura: 0°C ~ +40°C
Radna vlažnost vazduha: ≤80% relativne vlažnosti vazduha (bez kondenzacije)
Displej: Digitalni (jedinica mere: %)

Kategorija:

 
Prenosivi detektor gasa „2 u 1“, može neprestano da meri koncentracije bilo koja dva gasa, istovremeno. Automatski se kalibriše po uključenju, a kada se baterija istroši, uključuje se akustično-optički alarm.

 
Instrument meri koncentraciju gasa u zgradama, kancelarijama, laboratorijama, staklenim baštama, itd. Meri sledeće gasove: ugljen-dioksid, kiseonik, ugljen-monoksid, vodonik-sulfid, amonijak, sumpor-dioksid i hlor.

 

Mereni gas Opseg merenja Tačnost
CO2 0,04-5,00% ±30%rdg
O2-1 5,0%-30,0% ±3%F.S
O2-2 0-30% ±0,7%F.S
H2S 0-100ppm ±5%F.S
CO-1 0-1.000ppm ±5%F.S
CO-2 0-2.000ppm ±5%F.S
NH3 0-100ppm ±5%F.S
SO2 0-100ppm ±5%F.S
Cl2 0-50ppm ±5%F.S

 

Princip merenja CO2:Čvrsti elektrolitički senzor
O2, H2S i dr.:Elektrohemijski
Metod uzimanja uzorka Difuzija
Radna temperatura 0°C ~ +40°C
Radna vlažnost vazduha ≤80% relativne vlažnosti vazduha (bez kondenzacije)
Displej Digitalni (jedinica mere: %)
Radni vek baterija 9Oko 20 časova (ako su alkalne baterije)
Dužina sonde 100cm

 
Kombinovani instrument za detekciju kiseonika i ugljendioksida