Kombi tester sa softverom za PC

Opsezi impendase petlje bez okidanja sklopke( RCD): 200 i 2000Ω sa 15mA strujom testa
Maksimalna testirana struja na opsezima petlje: 3A (20Ω) / 15mA (200 i 2000Ω)
RCD Test A Type (Standard i selektivni tip): 10, 30, 100, 300, 500mA
RCD Ramp Test: Od 20% do 110% of IΔn (AC tip)

Kategorija:

 

 • Visoka rezolucija za nisku impendasu petlje (rezolucija od 0,01Ω) na 20Ω opsega
 • Direktno čitanje struje kratkog spoja (PSC) i struje greške uzemljenja.
 • Testiranje velikog broja raznih vrsta RCD Standarda, posebne, AC i A (DC osetljive sklopke).
 • Konstantni izvor struje kola dozvoljava da u slučaju variranja napona glavne mreže nema efekta na tačnost merenja.
 • Impendansa petlje 200/2000Ω opsega merenja testirana upotrebom test struje od 15mA. Ova struja neće izvršiti okidanje sklopke pri merenju osetljivosti od 30mA ili više.
 • RCD Ramp test indicira tekuću struju okidanja sklopke (RCD).
 • Čitanje konstantnog napona (UC). Sa dva, po izboru, kontaktna limit napona (50 i 25V).
 • Vizuelna indikacija korektnog statusa i automatsko zaključavanje teas ako se otpor pregreva.
 • Dizajniran po IEC61010-1, IEC61557 I visok nivo zastite po standardu IP54.
 • Memorisani rezulati mogu biti poslati na PC preko optičkog adaptera Model 8212
električna merenja

 

 • Merenje petlje (otpor uzemljenja u gradskim sredinama)
 • Merenje osetljivosti sklopki (RCD)

 

 • Opseg impedanse petlje (tri režima rada): 0~20Ω/ 0~200Ω/ 0~2000Ω
 • Opseg PSC / struje greške uzemljenja: 0~200A/ 0~2000A/ 0~20kA

 

Opsezi impendase petlje bez
okidanja sklopke( RCD)
200 i 2000Ω sa 15mA strujom testa
Maksimalna testirana struja na
opsezima petlje
3A (20Ω) / 15mA (200 i 2000Ω)
RCD Skopka Test AC tip (Standard i
osetljivi tip)
× ½ – 10, 30, 100, 300, 500, 1000mA
× 1 – 10, 30, 100, 300, 500, 1000mA
× 5 – 10, 30, 100mA
Auto Ramp – 10, 30, 100, 300, 500mA
RCD Test A Type (Standard i
selektivni tip)
10, 30, 100, 300, 500mA
RCD Test struje multiplikator × ½, × 1, × 5
(max 1000mA za tip AC)
(max 500mA za tip A)
RCD Test, vreme trajanja 1000ms: × ½, × 1, DC
200ms: × 5, DC (500mA), i × 1 (1000mA)
RCD Ramp Test Od 20% do 110% of IΔn (AC tip)
Kontaktni naponski blok (RCD) 50V i 25V
Čitanje napona kontakta (sklopkaRCD) 100,0V
Merenje faza i uzemljenja (samo za
2 žice)
Sklopka RCD (bez DC)
Petlja
Radni napon za test petlje 20Ω: 230V+10%-15%
200/2000Ω: 230V+10%-15% i 400V+10%-15%
Radni napon za test sklopke RCD 230V+10%-15%
Test napon 100 ~ 260V (petlja 200/2000Ω, PSC 200A: 100 ~ 440V)
Memorija Može memorisati do 300 merenja
Sigurnosni standardi IEC 61010-1 CAT.III 300V, IEC 61557
Napajanje 8 × 1.5V alkalne (AA tip) baterije
Dimenzije 186 × 167 × 89mm
Težina 980g
Standardni dodaci Test kabal 7125-EU
Torba za test kablove
Korisničko uputstvo
Uzemljivač
Baterije

 
Kombi tester sa softverom za PC